Mısır Mitolojisinde Yaratılış

Mısırlılar başlangıçta evrenin kaosun kara sularıyla dolu olduğuna inanırlardı. İlk tanrı, Re-Atum, aynı Mısır karasının Nil'in taşan sularından her sene ortaya çıkışı gibi sudan (yükseldi ve) ortaya çıktı.

Heliopolis yaradılış efsanelerine göre , Atum/Ra tek bir erkek tanrı olduğu için , ancak masturbasyon yolu ile başka varlıkları meydana getirmiştir. Piramit metinlerine göre , Atum/Ra “ erkeklik organını elleri arasına alıp , fışkırtarak ikizleri meydana getirdi : Şu ve Tefnut .”

Adını “kaldırmak” anlamına gelen bir sözcükten alan Şu, Yunan mitolojisindeki Atlas gibi gökyüzünü taşır. Şu, havayı sembolize etmektedir.

Tefnet ise Şu’nun ikiz kardeşi olduğu gibi aynı zamanda karısıdır. Kökeni daha eskiye hatta Güneş kültüne dayandığı zannedilen Tefnet daha çok havadaki nemi ve yağmuru sembolize eder. Bazı metinlerde kardeşi Şu ile beraber , Güneş’in doğuşundan itibaren gökyüzünü taşır.

Şu ve Tefnut'un iki çocuğu olduğu zaman dünya yaratıldı: Nut (gök) ve Geb (yer). Şu ve Tefnut karanlıklarda gezerken kaybolunca insanlar yaratıldı. Zira Re-Atum gözünü onları aramaya gönderdi ve onlara kavuştuğunda döktüğü sevinç gözyaşları insanlara dönüştü.


ESKİ MISIR YARATILIŞ EFSANESİ

İlk önce bir ruh şeklinde olan Ra geniş bir boşluğa yayılmış. Bir zaman sonra Ra kendisinin benzerini görüyor vee ona 'Amon' diyor. Bu evrenin ışığı ve bilinci oluyor. Onun yaratma gücü ile Shu Hava Tanrısı Tafnat da Ateş Tanrıçası oluyor. Shu, yani Hava Tanrısı, uçsuz bucaksız su olan Nunu'dan yumurta şeklinde çıkan tepeyi ikiye bölüyor. (Benim notum: lütfen bu yumurtanın bölünmüş halini tasavvur edin. Üstte kalan kısım sizce de bir kubbeye benziyor mu? Gök kubbe?) Üstü Tanrı Nat adı verilen gök, altı Geb adı verilen Tanrıça oluyor. Bundan sonra Amon-Ra Yeraltı Tanrısı Osiris ile sevgi, güç ve bereket veren Tanrıça İsis'i var ediyor. Bundan sonra Selh adlı yok edici Tanrı ve Neftis (Nephthiys) adlı İsis'e yardımcı Tanrıça yartılıyor. Görüldüğü gibi Havva'nın kız erkek ikiz çocuklarını andırıyor bunlar. Amon-Ra daha sonra her çeşit canlıyı çift çift yaratıyor. (notum: Çift yaratma Kur'an'daki ayetlerle paralel bir hikaye) İnsanlar da onun gözyaşlarından meydana geliyor. (gözyaşı yani sudan yaratma)

* * Bir başka efsaneye göre ise Khnum adındaki Tanrı insanları çamurdan yaratıyor. (Cyrus Gordon. The Commen Background of Greek and Habrew Civilizations, Canada 1965, s.62) (Kur'an'da insanın yaratılışı ile ilgili farklı bilgiler bulunması (su, nutfe, çamur, toprak, balçık gibi) efsanelerdeki farklılıklardan kaynaklanıyor sanki)

FENİKE YARATILIŞ DESTANI

Başlangıçta çetin bir rüzgarla kaos vardı. uzun süre sonra bu ikisi birbirine karıştı ve yumurta biçiminde bir kitle meydana geldi. Bu da ortadan ayrıldı. Gök, yer, yıldızlar ve hayvanlar böylece yaratılmış oldu.

Her iki efsanede de yumurtanın ortadan ayrılmasını görüyoruz. Böyle bir yumurtanın üstte kalan kısmı gerçekten gök kubbe tasvirine uygun. Gerçekte kubbe şeklinde olmadığını bildiğimiz bir gök için neden böyle bir isim kullanıldığını bence bu efsaneler çok güzel izah ediyor.

Mürselat suresi:
*8. Hani o yıldızlar silindiği vakit.
*9. o gök kubbe açıldığı vakit,
10. dağlar savrulduğu vakit,

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !